មកមើលប្រទេសក្រីក្រជាងគេទាំង ១០លើលោកក្នុងឆ្នាំ ២០១៨

Posted by

 

បរទេស៖ បើយោងទៅតាមទិន្នន័យដែលបានផ្សព្វផ្សាយពីខែមេសា ដោយមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្ដរជាតិបានបង្ហាញថា ប្រទេសជាច្រើនដែលនៅក្នុងតំបន់អាហ្វ្រិក និងមជ្ឈិមបូព៌ាត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញដោយសង្គ្រាម និងគ្រោះទុរ្ភិក្ស នៅតែបន្តក្លាយខ្លួនជាប្រទេសដែលមានជីវភាពក្រជាងគេនៅលើលោកដដែល។

មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្ដរជាតិធ្វើការផ្សព្វផ្សាយ២ឆ្នាំម្ដង អំពើឥទ្ធិពលរបស់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសផ្សេងៗជុំវិញពិភពលោក ដោយលើកយកផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប ឬ GDP មកជាគន្លឹះក្នុងការគណនា។ ហើយក្នុងការគណនាទៅលើ GDP នេះ គេក៏បានមើលទៅលើ

ខាងក្រោមនេះជាប្រទេសទាំងក្រីក្រជាងគេលើលោកទាំង ១០ ដែលប្រជាជនរកចំណូលមិនបាន ១ពាន់ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំផង៖

១០. សៀរ៉ាឡេអូន GDP៖ ៥០៥ដុល្លារ

៩. ហ្គាំប៊ី GDP៖ ៥០០ដុល្លារ

៨. ម៉ាដាហ្គាស្ការ GDP៖ ៤៧៩ដុល្លារ

៧. សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោ GDP៖ ៤៧៧ដុល្លារ

៦. ម៉ូសំប៊ិច GDP៖ ៤៧២ដុល្លារ

៥. យេម៉ែន GDP៖ ៤៤៩ដុល្លារ

៤. សាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាល GDP៖ ៤២៥ដុល្លារ

៣. ម៉ាឡាវី GDP៖ ៣៤២ដុល្លារ

២. ប៊ូរុនឌី GDP៖ ៣៣៩ដុល្លារ

១. ស៊ូដង់ខាងត្បូង GDP៖ ២៤៦ដុល្លារ

ប្រភព៖ IMF

ប្រែសម្រួលដោយ៖ វីរះ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *