មកមើលប្រទេសក្រីក្រជាងគេទាំង ១០លើលោកក្នុងឆ្នាំ ២០១៨

  បរទេស៖ បើយោងទៅតាមទិន្នន័យដែលបានផ្សព្វផ្សាយពីខែមេសា ដោយមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្ដរជាតិបានបង្ហាញថា ប្រទេសជាច្រើនដែលនៅក្នុងតំបន់អាហ្វ្រិក និងមជ្ឈិមបូព៌ាត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញដោយសង្គ្រាម និងគ្រោះទុរ្ភិក្ស នៅតែបន្តក្លាយខ្លួនជាប្រទេសដែលមានជីវភាពក្រជាងគេនៅលើលោកដដែល។ មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្ដរជាតិធ្វើការផ្សព្វផ្សាយ២ឆ្នាំម្ដង អំពើឥទ្ធិពលរបស់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសផ្សេងៗជុំវិញពិភពលោក ដោយលើកយកផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប ឬ GDP មកជាគន្លឹះក្នុងការគណនា។ ហើយក្នុងការគណនាទៅលើ GDP នេះ គេក៏បានមើលទៅលើ ខាងក្រោមនេះជាប្រទេសទាំងក្រីក្រជាងគេលើលោកទាំង ១០ ដែលប្រជាជនរកចំណូលមិនបាន

Continue reading »